Kas 24, 2019
74 Gösterim
0 0

Türkler için Köktürk Sözlüğü

Yazar

Türkler için Köktürk Sözlüğü: Ankara, E-kitap, 2003. – 41 s.Bu sözlükte, Prof. Dr. Muharrem Ergin’in, Orhun (Göktürk) Yazısı kitabındaki okumalar temel alınarak, bir sözlük hazırlanmıştır. Bu yapıtta incelenen yazıtlar, VIII. Yüzyılda dikilen Tonyukuk (720), Kültigin (732) ve Bilge Kağan (735) yazıtlarıdır.
Sözlükte hem eski, hem yeni sözcükler içiçe yeralmıştır. Yazıtlardaki sözcükler kırmızı renkle ayırdedilebilir. Köktürk alfabeli yazım, olduğu haliyle aktarılmış, okumalara ve bugünkü karşılıklara yer verilmiştir.
Bitişken bir dil olarak dilimiz eklerce çok zengindir, ancak ekler hep ayrı kitapların inceleme alanında kalmıştır, eklere sözlüklerde pek rastlamayız. Biz, ekleri başında ‘-‘ ile sözlüğe ekledik, eski ekler yenilerle farklılık gösterebilmektedir, bazı ekler ise değişmeden kalmaktadır. Eklerin özel inceleme alanı olarak ayrı kitaplara terkedilmesine gönlümüz razı olmadı ve ayrı giriş maddeleri olarak sözlükte yer aldı.
Köktürk yazıtlarının bir sözlük çalışması da, Hatice Şirin User’in Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları kitabıdır, bu kitap sözcük kategorileri şeklinde bir incelemedir, ve kapsama alanı, bengütaşlarca ve farklı araştırmacıların, farklı okuma yorumlarına yer vermekle çok zengindir.

Kategori:
Kitap

Yorumlara kapatılmış. Çünkü harekete geçme zamanı.